Ang paglalaro sa isang bot lobby at pag-farm ng trick shots ay isa sa pinakamagandang paraan para manatiling engaged ang iyong Twitch o YouTube audience, at ginagamit ng mga iilang Warzone content creators ang 2 Boxing technique.

Pinagsasamantalahan ng 2 Boxing method ang SBMM o skill-based matchmaking system ng laro para makalaban ang mga baguhan o AI bots.

2 Boxing sa Warzone technique ipinaliwanag 

COD Warzone 2 Boxing
Credit: Activision

Hinahayaan ng 2 Boxing method sa Warzone na makapasok sa mas madaling lobby na mayroong low-skilled o mga bot na kalaban ang mga players. 

Iilang online creators ay kadalasang gumagawa ng pangalawang Warzone account at sadyang naglalaro na parang newbie para gumawa ng isang low-skill account. 

Ang pangalawang account na ‘to ay ginagamit para sumal isa isang laro na gamit ang main account ng isang player para malinlang ang SBMM ng Warzone. 

Kapag maguumpisa na ang match, aalis sa party ang low-level account, para makalaban ng main player ang mahihinang kalaban. 

Bakit gumagamit ng 2 Boxing ang mga Warzone players?

CoD Warzone Rebirth Island
Credit: Activision

Tulad ng sinabi namin kanina, kadalasang ginagamit ang 2 Boxing ng mga Warzone content creators para mag-post ng mga gameplay clips na mayroong matataas na kill counts o mahuhusay na trick shots. 

Sa paggamit ng technique na ‘to, malilinlang ng mga content creators ang kanilang audience dahil magmumukhang mataas ang kanilang skill level. Isa rin itong paraan para makakuha ng panibagong subscribers, na pagmumulan ng monetization. 

Bagama’t tinuturing hack ang 2 Boxing, ito ay isang hindi etikal na gawain na dinadaya ang Call of Duty community at sinisira ang karanasan ng mga baguhang players. 

Sa kasamaang palad, hindi pa ito in-aaksyunan ng Activision, ibig sabihin na maaring magpatuloy ito sa gaming community.

I-like at i-follow ang ONE Esports Philippines sa Facebook para sa iba pang balita tungkol sa CoD. 

BASAHIN: Paano makuha ang Bacillus skin mula sa Horsemen VI.RUS tracer pack sa Modern Warfare 3 at Warzone