Ang bagong extraction-style na DMZ mode ng Call of Duty: Warzone 2.0 ay nagbibigay ng maraming klase ng gantimpala, kabilang na ang M13B assault rifle, weapon blueprints, cosmetics, at iba pa.

Maaaring makuha ang DMZ rewards sa pamamagitan ng pagpapatumba sa mga AI bosses, pagkumpleto ng faction missions, o pagsali sa Weapon Case events in-game. Ang layunin ay palaging maka-survive hanggang exfiltration —at i-extract ang lahat ng magagandang loot na nahanap mo.

Partikular na nagbibigay ang Faction missions ng napakaraming rewards kapag nakakakumpleto ng set objectives. Ang ilang piling misyon ay naggagantimpala ng mga item tulad ng Kushaak Construction Key at Cavern Boat Dock Shack Key, na nagbibigay ng access sa key locations at mahahalagang loot.

Narito ang lahat ng Faction mission at paano makumpleto ang mga ito.


Paano makuha ang lahat ng DMZ Faction mission rewards sa Warzone 2.0

Screenshot ng Strorm the Stronghold mission sa DMZ
Screenshot ni Koh Wanzi/ONE Esports

May tatlong factions sa DMZ — ang Legion, White Lotus, at Black Mous. Default nang naka-unlock ang Legion Tier 1 missions. Para naman ma-unlock ang White Lotus faction, kailangan mong kumpletuhin ang Storm the Stronghold mission para sa Legion.

Mabubuksan naman ang Black Mous kapag nakumpleto ang lahat ng Tier 2 story mission para sa Legion at White Lotus.

Legion

MISSIONREWARDMGA TASK
Make Contact (Tier 1)30-minute Double XP Token
5,000 XP
Gamitin ang iyong Tac-Map at i-ping ang contract phone. Maghanap ng contract phone at i-download ang intel.
Locate and Scavenge (Tier 1)Pseudo-Private Emblem
5,000 XP
Maghanap at mag-loot ng limang loot caches. Mag-loot ng limang items papunta sa iyong backpack.
Al-Qatala Informant (Tier 1)M4 Contraband weapon
5,000 XP
Mag-activate ng isang UAV Tower.
Storm the Stronghold (Tier 1)Pendulum TAQ-V weapon blueprint
5,000 XP
Kumuha ng Stronghold Keycard.
Mag-clear ng Stronghold ng mga kalaban.
Mag-extract ng White Lotus intel na makikita sa Stronghold guards.
Big Spender (Tier 2)Cavern Boat Dock Shack Key
7,500 XP
Kumuha ng US$60,000 cash.
Gumastos ng US$60,000 sa Shop.
Buried Barrels (Tier 2)SP-R 208 Contraband weapon
7,500 XP
Kumumpleto ng isang Secure Radioactive Material contract.
Mag-loot ng apat na items mula sa radioactive caches.
Junker (Tier 2)Pseudo-Private calling card
7,500 XP
Sumira ng anim na vehicles.
Anti-Air (Tier 2)RPK Contraband weapon
7,500 XP
Mag-capture ng isang SAM site.
Hintayin na magpabagsak ng isang eroplano ang na-capture na SAM site.
Mag-loot ng bumagsak na supply drop.
Key Elimination (Tier 2)Fanning König loading screen
7,500 XP
Kumumpleto ng Eliminate HVT contract.
Mag-loot ng isang key na makikita sa HVT o kung saanman.
Gumamit ng key para ma-unlock ang locked space.
Data Collection (Tier 2)FTAC Recon Contraband weapon
7,500 XP
Maghanap at mag-loot ng Computer.
Mag-extract ng apat na Thumb Drives.
Mag-extract ng limang Hard Drives.
Frame Job (Tier 2)Anonymous König Operator skin
15,000 XP
Bumili ng LTV na may turret sa Shop.
Gamitin ang LTV turret para pumatay ng 10 kalaban sa Ahkdar Village.
Sirain ang LTV sa Mawizeh Marsh.
Fort Scout (Tier 3).50 GS Contraband weapon
10,000 XP
Pumunta sa Al Bagra Fortress.
Mag-loot ng 12 caches sa Al Bagra Fortress.
Pumatay ng 30 kalaban sa Al Bagra Fortress.
Dead Drop (Tier 3)Traveler’s Luggage Key
10,000 XP
Pumunta sa Al-Mazrah City.
Mag-deliver ng 20 piraso ng lethal equipment sa dumpster dead drop sa Sarwana Hotel alley, sa hilaga ng Al-Mazrah City Post Office.
Commanding Intel (Tier 3)Observers emblem
10,000 XP
Kumuha ng Secure Intel Contract.
Kumpletuhin ang Secure Intel Contract para mabunyag ang lokasyon ng kalabang Commander.
Patayin ang Commander.
Good Fortune (Tier 3)TAQ-M Contraband weapon
10,000 XP
I-unlock ang Room 302 sa top floor ng Sawah Hotel.
Mag-loot at mag-extract ng golden 0.5 GS mula sa Room 302 sa Sawah Hotel.
Tactical Extraction (Tier 3)B.C. Toolbox Key
10,000 XP
Mag-extract ng 13 Gas Grenades.
Mag-extract ng 11 Gas Grenades.
Mag-extract ng 7 Snapshot Grenades.
Recon Flyover (Tier 3)Signal 50 Contraband weapon
10,000 XP
Kumuha ng Recon Drone.
I-tag ang 20 kalaban gamit ang Recon Drone sa Hafid Port.
Pumatay ng 30 kalaban sa Hafid Port.
No Rushing (Tier 3)Tycoon Basilisk Blueprint
20,000 XP
Pumatay ng 10 kalaban sa Al Malik Terminal gamit ang Sakin MG38 na may 150-Round Box Magazine at isang Soshki Bipod.
Magpabagsak ng 3 reinforcement choppers sa Al Malik Terminal gamit ang Sakin MG38 na may 150-Round Box Magazine at isang Soshki Bipod.

White Lotus

MISSIONREWARDMGA TASK
World Traveler (Tier 1)M16 Contraband Weapon
5,000 XP
Pumunta sa 6 magkakaibang POIs sa isang deployment.
Convenience (Tier 1)Kushaak Construction Warehouse Key
5,000 XP
Mag-fuel at mag-repair ng vehicles sa 5 gas stations.
Mag-extract ng 7 gas cans.
Badge of Honor (Tier 1)Basilisk Contraband weapon
5,000 XP
Kumuha ng isang Basilisk, na madalas nakikita sa mga police station.
Pumatay ng 13 kalaban sa pamamagitan ng headshot gamit ang Basilisk.
Health Conscious (Tier 1)White Lotus emblem
5,000 XP
Mag-loot ng medicine cabinet.
Mag-extract ng 9 Stims.
Mag-extract ng 6 Bandages.
Demolitions (Tier 1)Double Weapon XP Token
5,000 XP
Kumuha ng Destroy Supplies contract.
Kumpletuhin ang Destroy Supplies contract.
Magbukas ng isang Safe.
Fully Encumbered (Tier 1)RAPP H Contraband weapon
5,000 XP
Mag-extract gamit ang isang punong backpack.
Flight Recon (Tier 1)Steel Ghost X13 Auto weapon blueprint
10,000 XP
Magpalapag ng isang Light Helo sa Hafid Port helipad.
Mag-download ng Light Helo flight data.
Mag-extract ng Light Helo flight data,
Bombing Run (Tier 2)Quarry Worker’s Lost Toolbox Key
7,500 XP
Mag-exfil nang may 6 killstreaks sa isang deployment.
Bag ‘Em and Tag ‘Em (Tier 2)EBR-14 Contraband weapon
7,500 XP
Mag-loot at mag-extract ng 4 Dog Tags.
Mag-loot at mag-extract ng 2 piraso ng Black Mous intel mula sa Rohan Oil.
Intel Executed (Tier 2)White Lotus calling card
7,500 XP
Mag-activate ng 5 UAV Towers.
Pumatay ng 20 kalaban na na-ping ng UAV Towers.
Death From Above (Tier 2)Stronghold Keycard
7,500 XP
Bumili ng Precision Airstrike sa Shop.
Gamitin ang Precision Airstrikes para pumatay ng 10 kalaban.
Hostage Rescue (Tier 2)30-minute Double XP Token
7,500 XP
Kumpletuhin ang Rescue Hostage contract.
Mag-exfil kasama ang hostage sa evac helo.
Hit and Run (Tier 2)LA-B 330 Contraband wewapon
7,500 XP
Sagasaan ang 16 kalaban gamit ang isang vehicle.
I-refuel at i-repair nang husto ang isang vehicle sa isang gas station.
Two Birds (Tier 2)Defuse Zimo Operator skin
15,000 XP
Magpunta sa Al-Safwa Quarry.
Pumatay ng 18 kalaban sa Quarry.
Sirain ang 2 reinforcement helicopters sa Al-Safwa Quarry.

Black Mous

MISSIONREWARDMGA TASK
Always Listening (Tier 1)Lachmann-762 Contraband Weapon
5,000 XP
Pumulot ng 5 radio na nalaglag ng na-neutralize na Al-Qatala members.
Pumatay ng 15 kalaban na na-mark ng radio.
Weapons Research (Tier 1)No Leadership calling card
5,000 XP
Kumpletuhin ang isang Hunt contract.
Mag-extract ng mga weapon ng kalabang Operator.
Vintage Collection (Tier 1)Stronghold Keycard
5,000 XP
Mag-loot ng 12 liquor o wine bottles.
Magtinda ng 12 liquor o wine bottles sa Shop.
Cargo Keeper (Tier 1)Lockwood MK2 Contraband weapon
5,000 XP
Kumpletuhin ang isang Cargo Delivery contract.
I-refuel at i-repair nang husto ang transport vehicle.
One Man Army (Tier 1)Dechhand’s Toolbox Key
5,000 XP
Mag-infil nang walang kasamang kakampi.
Mag-extract sa parehong deployment.
Team Player (Tier 1)30-minute Double Weapon XP Token
5,000 XP
Mag-request na sumali sa 2 malapit na kalabang Operators.
Who’s Watching (Tier 1)Amethyst Dash weapon blueprint
10,000 XP
Kumuha ng Tactical Camera.
I-set up ang Tactical Camera patungo sa underpass sa Rohan Oil.
Kuhanan ng litrato ang 5 kalaban sa Rohan Oil gamit ang Tactical Camera.

Para sa mga guides patungkol sa Call of Duty: Warzone 2.0, i-like at i-follow ang ONE Esports Philippines sa Facebook.


Ito’y pagsasalin ng akda ni Wanzi Koh ng ONE Esports.