Si Alice ang isa sa pinakamalakas na mages ngayon sa ranked play at pro play. Maari siyang mag-teleport papasok at palabas sa isang team fight gamit ang Flowing Blood at maari rin siyang mag-clutch play gamit ang Blood Awe.

Dagdag pa diyan, siya’y nagiging isang unstoppable killing machine kapag ginamit ang kaniyang ultimate na Blood Ode.

Kahit ang mga pros, mataas ang tingin kay Alice. Sa Mobile Legends: Bang Bang Professional League Philippines (MPL PH) Season 7, si Alice ang pangatlong pinakapiniling hero, kasunod lamang ni Granger at Benedetta.

So paano nga ba talunin ang Queen of Blood? Ito ang tatlong heroes na maari mong gamitin laban sa kaniya.

Alpha, ang Ultimate Weapon 

Credit: moonton

Isang magandang pick si Alpha laban kay Alice dahil sa Beta, Advance! Na nagdudulot ng true damage. Ang paghalo ng mga offensive at defensive items kay Alpha ay sapat na para ma-outplay mo si Alice, kahit na ginamit niya ang kaniyang ultimate na Blood Ode.

Plus, maari rin siyang pumasok at makatakas sa isang team fight dahil sa kaniyang ultimate na Spear of Alpha. Nakakatulong ito sa kaniya sa mga fight o flight situations laban sa isang mobile na Alice player.

Argus, ang Dark Angel 

Credit: moonton

Bakit hindi mo I-counter ang isang sustain-heavy hero gamit ang isa pang hero na imposible patayin? Tama ‘yan, ang isang expert na Argus ay kayang patayin si Alice sa loob ng isang tibok ng puso.

Mahusay si Argus sa pag-survive ng mga extended team fights dahil sa kaniyang kit dahil maari siyang mag-cast ng Eternal Evil kapag kritikal na lebel na ang kaniyang health.

Laban sa isang Alice, maaring siyang i-bait ni Argus na gamitin ang lahat ng kaniyang abilidad at kaya niya itong I-outdamage kahit na active ang Blood Ode ni Alice.

Bukod dito, mayroong magandang gap closer si Argus sa kaniyang Demonic Grip, kaya niyang hulihin ang isang Alice na tumatakas sa isang battle gamit ang Flowing Blood. Isa pang importanteng rason kung bakit lumalago pa rin si Alice sa kasakuluyang meta ay dahil sa kakulangan ng players sa paggamit at pagintindi ng napakalaking potensyal ni Argus.

Harley, ang Mage Genius 

Credit: moonton

Di tulad ni Alpha at Argus, nagdadala naman ng ibang playstyle si Harley. Maganda gamitin si Harley kung gusto mong I-burst out si Alice nang mabilisan, sa halip nang paglaban sa kaniya nang harap-harapan.

Maraming heroes ang kayang I-burst down si Alice, ngunit ang espesyal kay Harley ay ang kaniyang passive na Magic Master na kayang pababain ang magic defense ng mga kalabang tinatamaan niya. 

Higit pa diyan, ang kaniyang ultimate na Deadly Magic ay nagdudulot ng malalang damage kung matamaan mo ang lahat ng iyong Poker Trick cards at bam! Hindi alam ni Alice kung sino ang kaharap niya. Isang Poker Trick-Deady Magic combo mula kay Harley nang max level ay makakapatay agad ng isang beefy Alice na may 50% health.