Sa pagkakaroon ng revamped emblems sa Mobile Legends: Bang Bang, maunawaan natin na maaaring mahirap para sa ilang mga players na maunawaan ang bagong sistema.

Ito ang pinakamalaking pagbabago na naranasan ng emblem system mula pa noong magsimula ng game.

Gayunpaman, mayroong magandang balita. Sinabi ng Moonton na ang bagong system ay mas pinadali, at mas madali ngayon kaysa noon ang pag-customize ng talents base sa iyong playstyle.

Sa guide na ito sa emblem system, tatalakayin natin ang bawat talent sa bawat tier at magbibigay ng gabay sa pagpili ng pinakabagay na choice para sa bawat hero.

Emblem system guide: Lahat nang pagbabago at improvements

Mobile Legends Project Next
Credit: Moonton

Ang bagong emblem system ay naglalaman ng anim na magkakaibang kategorya para sa bawat role, kasama ang pagdaragdag ng isang common emblem kung saan pinagsama ang mga dating physical at magic emblems. Bawat kategorya ay dinisenyo para sa katumbas na role at may fixed na specific stats.

Sa bawat emblem, may pagkakataon ang mga players na pumili ng isang talent mula sa kabuuang bilang na 24, na may walong talents na available sa bawat tier. Ang mga talent sa Tier 1 ay nagbibigay ng bonus sa attribute, samantalang ang mga talento sa Tier 2 ay mga triggered abilities na naa-activate sa partikular na mga sitwasyon.

Maaari kang pumili lamang ng isang talent sa bawat tier.

Mobile Legends Emblem System Guide
Screenshot by Jules Elona/ONE Esports

At panghuli, ang mga talent sa Tier 3 ay kumakatawan sa mga core skills, na nagbibigay ng mga espesyal at malakas na passive effects.

Narito ang lahat nang talents at ang kanilang mga effects.

Tier 1 talents

NAMETYPEEFFECT
ThrillCommonGain 16 adaptive attack.
SwiftCommonGain 10% attack speed.
VitalityTankGain 225 extra max HP.
RuptureAssassinGain 5 adaptive penetration.
InspireMageGain 5% extra cooldown reduction.
FirmnessFighterGain 6 extra physical and magic defense.
AgilitySupportGain 5% movement speed.
FatalMarskmanGain 5% extra crit chance and 10% extra crit damage.

Tier 2 talents

NAMETYPEEFFECT
Life DrainCommonGetting a kill or assist on an enemy minion restores 3% HP and 1.5% mana.
Seasoned HunterCommonDamage against Lord and Turtle is increased by 15%. This bonus is halved against regular creeps and doesn’t affect the damage of Retribution.
TenacityTankWhen HP is below 50%, physical and magic damage defense are increased by 18.
Master AssassinAssassinIf there is only one enemy hero nearby, damage dealt to them is increased by 4%.
Bargain HunterMageEquipment can be purchased at 95% of their base price.
Festival of BloodFighterGain 6% spell vamp. Each hero kill or assist grants an additional 0.5% spell vamp, up to six stacks.
Pull Yourself TogetherSupportCooldown of battle spells and equipment’s active skills are reduced by 15%.
Weapons MasterMarskmanPhysical attack and magic power gained from equipment, emblem, talents, and skills are increased by 5%

Tier 3 talents

NAMETYPEEFFECT
Impure RageCommonDealing damage with skills deal an extra adaptive damage (scales with level) and restores 2% mana on hit. If the hero does not use mana, restores 1% HP instead.
Quantum ChargeCommonDealing damage with basic attacks increase movement speed by 40% for 1.5 seconds and restores 75-180 HP (scales with level).
Concussive BlastTankAfter the next basic attack, deal magic damage to nearby enemies.
Killing SpreeAssassinAfter killing an enemy hero, instantly recover 8% max HP and gain 15% movement speed for three seconds.
Lethal IgnitionMageDealing damage to an enemy hero increases allied heroes’ damage to them by 6% for three seconds.
Brave SmiteFighterDealing skill damage to an enemy restores 5% max HP.
Focusing MarkSupportDealing damage to an enemy hero increases allid heroes’ damage to them by 6% for three seconds.
Weakness FinderMarskmanBasic attacks have a 20% chance to reduce the enemy hero’s movement speed by 90% and attack speed by 50% for 0.5 seconds.

Anong emblem ang dapat kong gamitin?

Mobile Legends Emblem System Guide
Credit: Moonton

Noong una, ang mga talent ay limitado sa partikular na mga roles, ngunit ang bagong emblem system ay nag-aalok ng mas malaking flexibility sa mga players.

Ngayon, may option ang mga players na pumili ng mga talent mula sa labas ng kanilang piniling set ng emblem.

Halimbawa, ang isang marksman hero na may marksman emblem set ay maaaring pumili ng mage talent na Bargain Hunter kung nais. Gayunpaman, mas ipinapayo pa rin na pumili ng mga talent na kaayon ng role ng iyong piniling hero.

Kung nahihirapan kang magpasya sa mga angkop na talents, maaari mong gamitin ang Battle Setup feature sa preparation stage.

Ang feature na ito ay nagbibigay ng koleksyon ng mga set ng emblem at kombinasyon ng talents na inihanda ng mga pro players at mga content creators.

Bukod dito, maaari ka ring mag-access sa Battle Setup feature sa pick and ban stage.Para sa iba pang balita at guides tungkol sa gaming at esports, i-like at i-follow ang ONE Esports Philippines sa Facebook.